Het verlangen van God is dat je Hem persoonlijk leert kennen.

“Hij bepaalde dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop dat zij Hem (misschien na veel rondtasten) zouden vinden”.
Handelingen hoofdstuk 17 vers 27

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.  Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken”.
Jeremia hoofdstuk 29 vers 11 tot 13