Serie met een vlotte beschrijving van alle Bijbelboeken.
Deel 1

Genesis…in het kort.

Setting the Stage…

Het eerste Bijbelboek, Genesis brengt ons terug naar het allereerste begin.


God is Soeverein…

De Bijbel opent met een beschrijving van God.
Hij is de Enige persoon die zonder begin is.
God is De Eeuwige, Hij is soeverein.
Ook staat Hij boven alles en is Hij onbeperkt.
 

Het eerste woord…

God Zelf heeft het eerste woord.
De God waarover we in Genesis lezen komen we ook tegen in de rest van de Bijbel.
In Zijn schepping maakt God Zich bekend.


Oer geschiedenis…

God stond aan het begin van de tijd.
Door de kracht en dynamiek in Zijn spreken is de schepping tot stand gekomen.
Door Zijn spreken heeft Hij alles uit het niets gemaakt.
Vanuit het vormeloze niets, de woeste leegte en duisternis, heeft God de hemel en de aarde gemaakt.
Als een kunstenaar gaf Hij vorm en kleur aan alles.
De chaos maakte Hij kosmos.
Hij maakte ruimte en tijd, het heelal.
Hij bepaalde het getal van de sterren.
 

De schepping…

God heeft alles door Zijn woord gemaakt.
Hij sprak en het was er.
Op de 1e dag maakte Hij het licht.
Op de 2e dag maakte Hij de zee en de lucht.
Op de 3e dag maakte Hij het vaste land.
Op de 4e dag maakte Hij de lichtdragers, de zon, maan en sterren.
Op de 5e dag maakte Hij de zeedieren, de vogels en het zoete water.
Op de 6e dag maakte Hij de landbewoners.
 
De 7e dag zette God apart om te rusten en te genieten van alles wat Hij gemaakt had.
 
Zo creëerde God de Schepper in 6 dagen de woonplaats van de mens.
Als een kunstenaar, een strategische planner maakte Hij alles.
Zijn schepping was goed, het was heel goed!
Alles was perfect in balans, kleurrijk en prachtig.
 

De mens is uniek…

De 1e mens maakte God naar Zijn eigen beeld, naar Zijn gelijkenis.
Uit de man maakte Hij de vrouw.
De naam van de eerste man was Adam en de naam van zijn vrouw, Eva.
Als enige geschapen wezen is de mens in staat om door spreken te kunnen communiceren.
Communiceren met elkaar, maar óók met God.
De mens is in staat om in een relatie met God te leven.
Dat maakt dat de mens een unieke plaats heeft in de schepping.
De mens is de “kroon” van Gods schepping.

Het besef…


Diep in het hart van de mens is een besef tussen het goede en kwade.
De mens is geschapen met een vrije wil.
Daarom is hij ook in staat om een keuze te maken tussen goede en kwade dingen.

Harmonie…


De woonplaats van de mens was een prachtige tuin, een hof met de naam Eden.
God Zelf stelde het huwelijk in en daarmee het familieleven.
Er was harmonie in de levensomstandigheden van de eerste mensen.
Hier vangen we een glimp op van de oorspronkelijke bedoeling van God met Zijn schepping.
Van God met de mens.
Er was een harmonieuze relatie tussen God en de mens.
Liefdevolle verbondenheid  tussen de man en zijn vrouw.
 

Disharmonie…

De mens kwam in opstand tegen God.
Adam en Eva gingen van Gods weg af en verkozen hun eigen weg.
Zonde kwam in de wereld, de zondeval.
De consequentie van de zonde was dat alles veranderde in de wereld.
Ook tussen de Schepper en Zijn schepping.
Er kwam een breuk in de relatie tussen de mens en God, een scheiding.
Dit bracht ook een schaduw tussen de man zijn vrouw.
Schaamte, schuld, pijn, verdriet, verbroken relaties en de dood kwamen in de wereld.
Harmonie veranderde in disharmonie.

Reddingsplan…

De reactie van God op de daad van ongehoorzaamheid van de mens was bijzonder.
Hij had een reddingsplan voor de wereld.
Dit plan ging direct na de zondeval in werking.
God spreekt over de verzoening die Zijn Zoon Jezus uiteindelijk  tot stand zal  brengen.
In het vervolg van Genesis en verder in de Bijbel, lezen we op welke wijze God dit plan tot ontwikkeling brengt.
Het begon met Abraham…

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl