Bijbelweetjes…

 
Het kortste hoofdstuk uit de Bijbel….
 


“Laten alle volken de Here Loven en Hem prijzen.


 Want Hij stort Zijn goedheid en liefde machtig over ons uit.


 De Here is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Here!”


Psalm117 (het Boek)

De kortste Bijbeltekst uit de Bijbel….


“Jezus huilde”


Johannes hoofdstuk 11 vers 35 (Het Boek)