1e Intro uit het Oude Testament 

Genesis…


Naam betekenis:
Begin, wording, oorsprong.


Auteur:

Traditioneel wordt aangenomen dat Mozes de schrijver is.


Gedateerd:

Rond de 13e eeuw voor Christus.


Kernpunten:

God maakte de hemel en aarde en alles wat leeft.
Hij maakte de mens als “kroon” op Zijn schepping.
De mens liep weg van God, maar In Zijn liefde wilde God de mens redden.
God koos een volk. 

Details

God…


In het begin was God er.
Hij maakte de hemel en aarde in 6 dagen.
De mens maakte Hij naar Zijn beeld.
De eerste 2 mensen vormden een liefdespaar.
Alles wat Hij gemaakt had was goed.
De 7e dag zette God apart om te genieten van Zijn schepping.

De mens…


De mens leefde in Eden, een tuin.
Tussen God en mens was een relatie.
God gaf de mens leefregels.
De mens besloot deze leefregels niet te houden.
Hierdoor kwam er zonde in de wereld.
De zondeval.
Deze zonde bracht een scheiding tussen God en mens.
De mensheid gleed verder af in moreel verval.
De mensen bleven dwars tegen de leefregels van God ingaan.
Er kwam hierdoor een oordeel van God over de aarde.

Noach…

Noach was de enige persoon die wel leefde naar de normen van God.
God zag dit en Hij gaf aan Noach de opdracht een boot te bouwen, de Ark.
Noach en zijn gezin, maar ook dieren, gingen de Ark in. 
God voltrok het oordeel door een wereldwijde overstroming.
De zondvloed.
De totale wereldbevolking kwam om, behalve Noach, zijn gezin en de dieren die in de Ark verbleven.
De eerste regenboog verscheen met daarbij een belofte van God.
Uit Noach en zijn gezin is een nieuwe wereldbevolking geboren.

God heeft gekozen… 

God koos Abraham uit om de stamvader te worden van Zijn volk.
Andere stamvaders zijn Izaäk, Jacob en zijn zonen.
Het begin van het Joodse volk.

 Beraja.
 www.leeseenbijbel.nl