1e Intro uit het Nieuwe Testament
Het Evangelie naar MattheüsNaambetekenis

Evangelie:
Goed nieuws, goede boodschap.


Auteur:

Mattheus (ook Levi genoemd).  


Gedateerd:

Rond 70 na Christus.


Kernpunten:
Jezus is de beloofde verlosser.

Details

Opening Nieuwe testament…


Mattheüs is het eerste boek van het Nieuwe Testament. (N.T)
In zijn verhaal laat Mattheüs zien dat Jezus de beloofde verlosser is.
Start met een overzicht van de afstamming van Jezus.
De beschrijving van de  zwangerschap van Maria en de geboorte van Jezus.

De Roeper…

De introductie van Johannes de doper, een neef van Jezus.
Johannes de man die “roept in de woestijn”.
Johannes doopte mensen.
Ook Jezus is door hem gedoopt.

Jezus…


Het begin van Jezus optreden.
De eerste 12 mannen die Hem gingen volgen.
Het onderwijs wat Jezus gaf.
De wonderen die Hij deed.
De toespraak die Jezus op de berg hield, de Bergrede.
Jezus leerde Zijn volgelingen bidden.

Jezus leeft!…


De beschrijving van het sterven van Jezus.
Zijn begrafenis.
Zijn opstanding uit de dood.

Jezus leeft!

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl