overdenking 1

3 minuten voor 12

In januari 2015 stond er in de Washington Post een artikel over de Doomsday Clock.  

Wat is de Doomsday Clock eigenlijk?…

De Doomsday Clock is een symbolische klok die hangt aan de muur van de Universiteit in Chicago. De klok is in 1947 door nucleaire experts ingesteld.
Deze mensen komen geregeld bij elkaar en kijken naar het wereldgebeuren en naarmate de dreiging van de wereldsituatie toeneemt of afneemt, wordt de klok bijgesteld. 

3 minuten voor 12…

Op 22 januari 2015 is de wijzer van de klok bijgesteld naar 3 minuten voor 12!

Heel dichtbij…

Op 22 januari 2015 is de wijzer van de klok bijgesteld naar 3 minuten voor 12!
Daarmee waarschuwen deze geleerden met klem, dat niet alleen de nucleaire bedreiging en de klimaatverandering grotere zorg dan ooit geeft, maar ook dat het falen van de wereldleiders om tijdig en adequaat in te grijpen zó ernstig is, dat
het einde van de mensheid nu wel heel dichtbij is.
De catastrofe waarin de wereld, op dit moment terecht gekomen is en de bedreiging van het nucleair geweld neemt alleen maar toe.
Dit alles brengt het leven op aarde, ons leven……! Ernstiger dan ooit in gevaar.


Het is 3 minuten voor 12 op de Doomsday Clock……

Hoe laat is het op Gods klok?...

Het begin en het einde…

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, lezen we over het ontstaan van de aarde en de schepping van de mens.
In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, lezen we de beschrijving van het wereldgebeuren in het laatste van de dagen. Het is het einde van het leven zoals wij het kennen. 

2015…apocalyptische taferelen…

Het meest gruwelijke kwaad, het meest duistere geweld, raast over de aarde.
Ontsteltenis grijpt de mensheid aan over het spoor van bloed wat de stille grond bedekt.
De duisternis over de aarde begint zich meer en meer samen te pakken in een angstaanjagend tempo waardoor het hart van de meeste mensen bijna bezwijkt.
Kan het nog erger worden? Is het mogelijk dat er nog meer geweld, dood, pijn , angst en haat komt?
De Bijbel laat duidelijk zien dat het inderdaad zal toenemen.

Als een zware last…

De Bijbel spreekt over een wankele en kreunende aarde in het laatst van de dagen.
Over de aarde die zal scheuren en opensplijten en de fundamenten van de aarde zullen beven….sinkholes…


 
De profeet Jesaja verwoord het als volgt:
“ De aarde wankelt gevaarlijk, alles is verloren en verward.
De aarde zwaait heen en weer als een dronkaard en schudt als een tent in de storm.
Zij valt en zal niet meer opstaan, want de zonden drukken als een zware last op haar”.


(Het Boek) Jesaja hoofdstuk 24 vers 19 en 20 

Uitspraken van Jezus over deze periode…

Op de aarde zal er een ontstellend geweld zijn wat de harten van de mensen bijna doet bezwijken.  Er zullen allerlei vreemde verschijnselen in het heelal zijn, tekenen in zon, maan en sterren.
De mensen zullen wereldwijd in paniek raken en zich radeloos voelen vanwege het bulderen van de zee en golven…tsunami’s…

Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal bekoelen. De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele wereld verstrooid worden. Het zijn de beelden die we nu dagelijks in het nieuws zien. Vreemde volken zullen Jeruzalem vertrappen tot aan hun tijd een einde komt en Gods nieuwe wereld begint.
 
“De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat.
Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken”
 

(Het Boek) Lukas21  en Mattheüs24
 
(Herzienestatenvertaling) Mattheus 24

De geboorte van het einde…

De Bijbel vergelijkt deze tijd met de weeën van een vrouw die een kind krijgt en naarmate de weeën toenemen komt de geboorte ook dichterbij.
Wij zien nu de weeën in de wereld toenemen, we leven er zelfs middenin! Het is onze realiteit! De vele natuurrampen, besmettelijke ziekten, oorlogen, geweldsituaties, vervolgingen, nemen toe.

Zou het zo kunnen zijn dat wij deel uitmaken van de laatste generatie op aarde?

Alpha en Omega…

Wat er nu allemaal in Israël en de landen om Israël heen gebeurd zijn tekenen van de tijd. Het herstel van de natie in 1948, de terugkeer van het Joodse volk vanuit de hele wereld,
zijn gebeurtenissen die in de Bijbel zijn voorzegt.
De Bijbel laat duidelijk zien dat God een eeuwig verbond met het volk van Israël heeft.
Een verbond is een bindende afspraak, het is een onverbrekelijke overeenkomst.
Een mens kan een verbond wel verbreken, maar dat doet God niet, Hij is altijd trouw aan Zijn woorden. Hij komt Zijn woord altijd na. Hij doet precies wat Hij zegt.
Het verbond dat God heeft met het volk van Israël is ook dan ook eeuwig en onverbrekelijk Uiteindelijk zal de hele wereld hier getuige van zijn.

God Zelf heeft het allerlaatste woord in het hele wereldgebeuren.
Jezus is de Alpha en de Omega, dat betekend dat Hij het begin en het einde is.

Jezus is het leven…

In deze hopeloze wereldsituatie is er gelukkig wel hoop te vinden bij God.
Middenin deze uitzichtloosheid is er tóch uitzicht.
Ook daarover spreekt Jezus en ook hierover kun je lezen in de Bijbel.
God zegt tegen degenen die Hem liefhebben en die in Hem geloven dat dit de tekenen zijn van het einde van de wereld.
Verder zegt Hij dat ze moed kunnen houden en niet in paniek hoeven te raken.
Dat ze hun hoofd kunnen opheffen omdat degenen die Hem van harte volgen, in Hem geloven en Hem trouw blijven, zeker kunnen zijn van een veilige plaats na dit leven.
Zij mogen er voor 100% op vertrouwen dat ze na hun lichamelijk sterven voor eeuwig bij Hem mogen zijn.
Jezus zei: “Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is”

(Het Boek) Johannes hoofdstuk 11 vers 25

In Zijn hand…

Jezus Zelf, die 2000 jaar geleden, na zijn sterven uit de dood is opgestaan en korte tijd daarna naar de Hemel is opgevaren, komt spoedig terug naar de aarde.
Op het moment van Zijn wederkomst naar de aarde zal er een hevige strijdt gaande zijn.
De brandhaard van die strijdt ligt in het midden oosten en Jeruzalem is de centrale plaats waar het allemaal om zal draaien.
We zien de toenemende spanning rondom Israël dagelijks in het nieuws.
Toch weten we dat God de geschiedenis en de toekomst van de wereld in Zijn hand heeft.
Jezus zelf zal de uiteindelijke Overwinnaar van die laatste oorlog zijn.
De Bijbel zegt dat er daarna een Koninkrijk van recht en gerechtigheid zal komen.
Jezus Christus Zelf zal daar zijn en volledig erkend worden als de Enige en Almachtige.
 
Je kunt hier over lezen op verschillende plaatsen in de bijbel en veel vinden over dit onderwerp in het Bijbelboek Openbaring.

Kies voor God!

In een wereld die in brand staat roep ik je op om te kiezen voor God.
Als je dat doet kies je voor het leven. Jezus is de weg de waarheid en het leven.
Niemand komt tot God, de Vader zonder Jezus.
Hij is de enige weg en er is geen alternatief buiten Hem om tot God te komen.
Jezus is de Zoon van God en Hij is de Enige die verzoening tussen God en jouw tot stand kan brengen. In Hem ontvang je nieuwe hoop. Van Hem ontvang je een nieuw hart.
Verander daarom je koers nu het nog kan. Kies voor Hem, dan kun je ook je hoofd opheffen en uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus.

Dit moment…

Wil je deze stap in je leven zetten? Stel het dan niet langer uit!
Wil je vertrouwen op Hem gaan stellen voor de vergeving van je zonden?
Neem die stap dan op dit moment.

Het is niet een gebed of ritueel wat je kan redden, maar alleen oprecht berouw van je zonden en oprecht vertrouwen en geloof in God.
Hij is een God van genade en ontferming als jij met een oprecht hart die keuze voor Hem maakt.

De bijbel zegt;  “Zoek de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is!”
( Het Boek) Jesaja hoofdstuk 55 vers 6

heb je meer uitleg nodig?
klik op deze link.    God persoonlijk kennen? 

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl