Over ons…

Wie wij zijn…
De Stichting is voortgekomen uit het verlangen van enkele vrouwen die hun geloof in Jezus Christus en liefde voor de Bijbel niet onder stoelen of banken steken.
Het is een kleine organisatie en in geen enkele vorm verbonden aan een andere instelling, kerk of groep.
 
Waar geloven wij in? & Waar staan wij voor?…
 
Respect…
Wij hebben diep respect voor onze Schepper God en voor de Bijbel als het Woord van God.
 
Christenen…
Omdat wij volgelingen zijn van Jezus Christus noemen wij onszelf christenen.
Dit is de naam die de gelovigen in Jezus al sinds oudsher hebben.
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat toen Hij op aarde rondwandelde om Zijn missie te vervullen, Hij in lichamelijke vorm heeft laten zien wie God is.
Heel bijzonder is het dat we, als we naar Jezus kijken eigenlijk een Afdruk van God, Zijn Vader zien.

Tip!!  Als je wil weten wie God is, kijk dan naar Jezus.

 
In ons hart gelegd…
Wij geloven dat de liefde van God in ons hart gelegd is door De Geest van God en dat die Geest ons in beweging zet om Jezus te willen volgen.
Wij geloven dat de Heilige Geest een deel van God is.
God is een Heilig God en de Geest van God is daarom ook Heilig.
Heilig wil zeggen, afgezonderd en daarom wordt deze Geest ook wel de Heilige Geest genoemd.
 
Onze naaste…
In de Bijbel staan veel adviezen waar we ons voordeel mee kunnen doen.
Eén advies gaat er bijvoorbeeld over om je naaste net zo lief te hebben als jezelf en je uit te strekken altijd het goede te zoeken voor de ander, zonder bijoogmerk om er zelf beter van te worden.
Vanuit onze verbondenheid met Jezus ervaren wij mededogen en ontferming voor onze naaste.
Bijbels gezien bedoelen wij met onze naaste iedere persoon die hier op aarde leeft, ongeacht status, afkomst of geloofsovertuiging.
In het denken en handelen van Jezus was er in geen enkel opzicht onderscheid tussen mensen, bij Hem was er alle ruimte, aandacht, liefde, bewogenheid.
Er was bij Hem plaats voor iedereen.
Het voorbeeld wat Jezus hierin heeft gegeven willen wij graag navolgen, ook wij willen er zijn voor iedereen.
 
Goede richtlijnen…en verantwoordelijkheid…
Wij hebben de overtuiging dat de Bijbel goede richtlijnen geeft die de mens als individu en de samenleving in het algemeen op verschillende vlakken ten goede kunnen komen.
Dit is de reden waarom wij ons verantwoordelijk voelen de mensen in onze generatie hier opmerkzaam op te maken.
Omdat wij geloven dat God Degene is die het menselijk leven, de natuur en de kosmos geschapen heeft hebben wij respect voor alles wat leeft.
Niet alleen voor het menselijk leven hebben wij respect, maar ook voor de dieren en alle door God geschapen natuur om ons heen.
De eerste taak die God de mens gegeven heeft is de om aarde zo goed mogelijk te beheren en te verzorgen.
Vanuit deze gedachte ervaren wij de noodzaak persoonlijk op verantwoordelijke wijze zorg te dragen voor het algemene leefklimaat, daarmee bedoelen wij de totale schepping.
Wij zijn blij met organisaties die als doel hebben op te komen voor de rechten en belangen van de mens en de natuur in alle vormen om ons heen.
Organisaties die de totale schepping en het leefklimaat met verantwoordelijke, duurzame  zorg willen beheren dragen wij een warm hart toe
 
Wat is ons doel…
Ons doel en intentie is om de Bijbel bekend te maken aan een divers en zo breed mogelijk publiek.
Graag willen wij iedereen die op zoek is naar antwoorden in het leven en die meer wil weten over de Bijbel en de boodschap die erin staat helpen daar meer helderheid in te krijgen.
Hiervoor gebruikt de Stichting in haar artikelen de meest toegankelijke Bijbelvertalingen.
 
Wat doen wij…
Wij proberen ons doel te bereiken door de brochure “leeseenbijbel.nl” gratis te verspreiden  Bekijk hier de flyer
Ook bieden wij via onze informatieve website www.leeseenbijbel.nl artikelen en informatie over de Bijbel aan.
Op de website is een contactadres te vinden waar men informatie en vragen over de Bijbel kan stellen.  Contact 
Wij proberen iedereen antwoord en advies te geven op vragen die over de Bijbel gaan, maar  geven geen intensieve pastorale begeleiding of hulpverlening.
Als dit wel gewenst is proberen wij advies te geven waar deze hulp gevonden kan worden.
Er staan ook links van andere organisaties op de website die mensen op weg kunnen helpen meer over de Bijbel te weten te komen. Links 
In de toekomst hopen wij voldoende financiën te ontvangen zodat wij ook gratis de Bijbel aan geïnteresseerden kunnen geven.
 
Voor wie willen wij er zijn…
Stichting Leeseenbijbel.nl profileert zich als een internationale en multiculturele beweging.
Wij richten ons voornamelijk op buitenkerkelijke personen in de samenleving en willen een brugfunctie vervullen tussen personen in de samenleving en bestaande kerkinstituten, stichtingen en hulporganisaties.

Beraja

www.leeseenbijbel.nl