Spreuken

Begrijpen…

Maak je niet druk over wat je niet begrijpt in de Bijbel.
Maak je bezorgd over wat je wel begrijpt, maar waar je niet naar leeft…

Corrie ten Boom.

Religie of Relatie?…

Jezus wijst erop dat God geen religie maar een relatie wil.
Timon Ramaker.

Bidden…

Bidden is de uiting van het hart in een gesprek met God.
Hoe natuurlijker het gebed, hoe reëler God voor je wordt.
Voor mij komt alles gewoon hierop neer: het gebed is net
een gesprek tussen 2 mensen die van elkaar houden.
Rosalind Rinker.

Weg-wijzer…

Als de Bijbel inderdaad Gods openbaring is, dan moet hij alles bevatten wat God over Zichzelf bekend wil maken.
Dan moet hij de weg naar God duidelijk wijzen, indien God benaderd kan worden…

Dale Rhoton
.

Een Persoon…

Geloof is geen sprong in het duister, ook geen mystieke ervaring of een onbeschrijflijke ontmoeting met iemand.
Maar vertrouwen op iemand die zich heeft laten zien in een persoon…Jezus
In een historisch verslag…de Bijbel…

Pamela Reeve
.

Niet te laat!…

Jezus beperkt Zijn team niet tot stoere mensen.
De verslagen en moegestreden mensen zijn de hoofdpersonen in Zijn boek.
Hij klom in boten, cafe’s en bordelen om het ze te vertellen:
“het is niet te laat om opnieuw te beginnen.”
Max Lucado

Werkelijkheid…

Iemand kan beweren te geloven wat hij wil, maar kan niet anders leven dan in de door God geschapen werkelijkheid.
De structuur van die werkelijkheid dringt zich elk moment van zijn bestaan aan hem op.
Maar zijn eigen uitgangspunten weerspreken die realiteit op vele punten.

Francis Shaeffer