Bijbeltekst

Serie met teksten uit de Bijbel.

Vertaling: Het Boek.

 
 

Serie 1

Raad Geven…

Alles wat U hebt gezegd en wat in Uw woord staat, is voor mij een grote vreugde.
En ik laat mij door Uw woord raad geven.
(Psalm 119 vers 24)

Weg-Wijzer…

Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.
(Psalm 119 vers 105)

Beste Weg…

Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.
(Psalm 25 vers 9)

Enige Weg…

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, antwoordde Jezus, “Ik ben de enige weg tot de Vader.
(Johannes 14 vers 6)

Rechtzetten…

Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt de HERE; al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol.
(Jesaja 1 vers 18)

God Geeft…

God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt.
(Romeinen 3 vers 25)

Zoveel Liefde…

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3 vers 16)

Verlossing…

Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!
(Efeziërs 1 vers 7)

Nieuw leven…

God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
(1 Johannes 4 vers 9)

In Jezus…

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon.
(Colossenzen 1 vers 15)

De Enige Zoon…

En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.
(Johannes 1 vers 14)

Vergeving…

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.
(1 Johannes 1 vers 9)

Geloven…

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.
(Romeinen 10 vers 9)

Je hele hart…

Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de Boeken: “Ieder die op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.”
(Romeinen 10 vers 10)

Rust…

Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.
(Mattheüs 11 vers 28)

Geloven…

Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.
(Romeinen 10 vers 17)

Nieuw…

Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God.
(Johannes 1 vers 13)

Van Binnen…

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
(2 Corinthiërs 5 vers 17)

Serie 2

God is…

DE ROTS!!…

Hij (God)  is de Rots, Zijn daden zijn onfeilbaar. Alles wat Hij doet, is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God Die trouw is, zonder bedrog; Hij is de Gerechtige.
(Deuteronomium 32 vers 4)

BETROUWBAAR!!…

De wet van de HERE is feilloos en goed; zij verandert ons leven. De woorden van de HERE zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende.
(Psalm 19 vers 8)

GOED!!…

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.
(Romeinen 12 vers 2)

ZUIVER!!…

De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt.
(Psalm 18 vers 31)

ONMEETBAAR!!…

Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn  onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat?
(Romeinen 11 vers 33)