Even voorstellen aan
Markus…

In deze artikelen gaan we kennismaken met personen die we in de Bijbel tegenkomen.

Even voorstellen deel 2

Markus, wie was hij?

Zijn Joodse naam was Johannes en zijn Griekse naam was Markus.
Hij woonde samen met zijn moeder, die weduwe was in Jeruzalem.
Aangenomen wordt dat zijn moeder uit een welgestelde familie kwam.
De naam van zijn moeder was Maria, een veel voorkomende naam in die tijd.
Zij was een vrouw die oprecht in Jezus geloofde en Hem met haar hele hart diende.
Omdat zijn moeder met Jezus optrok is het goed mogelijk dat Markus in zijn tienerjaren Jezus ook ontmoet en gesproken heeft.
Zijn jeugdjaren bracht Markus in Jeruzalem door en later koos hij Rome als woonplaats.

Samenkomsten

Nadat Jezus terechtgesteld was maakten de gelovigen er een gewoonte van dagelijks samen te komen.
Dat deden ze meestal in een van de huizen van de welgestelden onder hen.
Maria was een gastvrije vrouw en stelde haar huis open om de volgelingen van Jezus te ontvangen.
Zo bleef Maria haar rijkdom inzetten om God te dienen.
De eerste gelovigen hadden alles gemeenschappelijk en deelden hun bezittingen met elkaar.
Op deze wijze droeg men zorg voor elkaar en was er niemand die iets te kort kwam.
Het was een groep enthousiaste mensen met dezelfde roeping en hoop, mensen die eensgezind waren en elkaar liefhadden.

Verhalen

Tijdens deze huissamenkomsten, waar men over Jezus sprak, samen liederen zong en met elkaar in gebed ging, hoorde Markus de verhalen van Petrus over Jezus.
Petrus was een van de 12 discipelen die 3 jaar met Jezus heeft opgetrokken.

Energiek & Talentvol.

Markus en Petrus gingen later samenwerken en Markus zette energiek zijn schrijverstalent in om notulen te maken van alles wat Petrus vertelde en fungeerde als tolk als dat nodig was.
Petrus was  op Markus gesteld geraakt en zag hem als een zoon.

Verbindende schakel.

Er was een goede relatie en  verstandhouding tussen deze twee mannen.
Petrus de visser die een opleiding van Jezus Zelf had gekregen en Markus die uit een rijke familie kwam en daardoor een totaal andere achtergrond had.
Het geloof in Jezus en hun liefde voor Hem was een verbindende schakel waardoor de sociale barrière wegviel en hun harten elkaar vonden. De relatie tussen hen was gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en beide deelden ze dezelfde passie om iedereen over Jezus te vertellen.

Nog een verhaal.

Ook leerde Markus Paulus kennen.
Paulus vertelde hem het adembenemende verhaal over zijn bekering.
Voor zijn bekering was Paulus een  christenvervolger, sleurde hij de volgelingen van Jezus uit hun huizen om ze gevangen te nemen en probeerde hij de christengemeenten uit te roeien.
Dit  ging door totdat hij  een geweldige ontmoeting met Jezus Zelf had en zijn leven  een andere wending kreeg.
Paulus werd uiteindelijk zelf een vurige prediker van het Evangelie die nergens voor terugdeinsde.

Op reis.

Toen Markus wat ouder was , rond het jaar 44 n. vergezelde hij zijn neef Barnabas en Paulus op enkele zendingsreizen, zo kwam hij onder andere in Antiochië en Cyprus.
Paulus had hem graag als reisgenoot bij zich.
Circa 61 n. Chr. ging hij samen met Petrus naar Rome waar hij waarschijnlijk ook het Evangelie geschreven heeft.

Juiste man.

Petrus werd ouder en wilde graag dat zijn woorden ook gelezen zouden worden door latere geloofsgenoten en Markus was de juiste man om dit op te gaan schrijven.
Het Evangelie van Markus is gebaseerd op de herinneringen van Petrus en is geschreven voor de christenen in Rome.

Het vertrek.

Overleveringen zeggen dat Markus na de dood van Petrus circa 65 n. Chr. naar Alexandrië is vertrokken, daar het Evangelie verkondigde en leiding gaf aan christengemeenten.
En waarschijnlijk is hij ook in Egypte geweest om het Evangelie te brengen.
Uiteindelijk sterft Markus, om zijn geloof in Jezus, de marteldood circa 68 n. Chr.

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl