Archief van
-Even voorstellen-

In deze artikelen gaan we kennismaken met personen die we in de Bijbel tegenkomen.

Even voorstellen deel 1

Even voorstellen aan
Mattheüs…

Mattheüs, wie was hij?.

We weten dat hij de zoon van Alfeüs was en hij woonde en werkte in Kapernaüm,een dorp in Israël.
De naam waaronder hij bekend was voordat hij een volgeling van Jezus werd was Levi.
Dat zegt iets over zijn afkomst.
Waarschijnlijk is het Jezus geweest die hem de naam Mattheüs heeft gegeven.
De betekenis van die naam is “gave Gods”.

Van beroep?…

Mattheüs was een belastinginspecteur en door de Romeinen aangesteld om belasting te innen van de Joden.
In die tijd was er veel corruptie onder de belastingambtenaren en deze mensen werden, behalve door het uitschot van de maatschappij, door iedereen gemeden.
Mattheüs werd door zijn mede-Joden geminacht.

Rijke man…

De riante villa van Mattheüs toonde dat hij een rijke man was.
Hij was ook een ontwikkelde man, sprak vloeiend Grieks, Latijn en natuurlijk ook Hebreeuws.
Ook was hij zorgvuldig in het noteren van feiten.

Ontmoeting…

In Kapenaüm, de woonplaats van Mattheüs gonsde het dagelijks van verhalen over Jezus.
Mensen vertelden elkaar over allerlei wonderen van genezingen en over nieuwe dingen waar Jezus over sprak.
Heel veel mensen gingen in Jezus geloven, niet alleen door de verhalen die over Hem rondgingen, maar ook omdat ze Hem zelf zagen en hoorden spreken.
Hij was zo anders dan de religieuze leiders en Hij sprak met gezag en autoriteit.
Op een doordeweekse dag was Mattheüs in zijn kantoor aan het werk en Jezus kwam bij hem langs.
Jezus ging zijn deur niet voorbij maar zocht contact met Mattheüs en sprak hem vriendelijk aan.
Deze ontmoeting veranderde alles in het leven van Mattheüs.
Hoe geweldig het leven ook leek voor hem, de gigantische geldbedragen die hij uit kon geven, er was altijd dat knagende lege gevoel op de achtergrond met de vraag die telkens terug kwam…
“Is dit alles in mijn leven?” een leeg en somber gevoel dat Mattheüs met zich meedroeg achter een masker van plezier.

De uitnodiging…

Over deze bijzondere ontmoeting tussen Jezus en Mattheüs kun je lezen in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 9 vers 9
Met de woorden “Kom, ga met Mij mee” nodigde Jezus Mattheüs uit Hem te gaan volgen.
Toen hij deze woorden hoorde klikte er iets in het hart van Mattheüs en hij nam het besluit op deze uitnodiging in te gaan en een volgeling van Jezus te worden.
Licht van binnen…Het licht van Jezus begon over zijn leven te stralen en belichtte allerlei duistere dingen in zijn leven.
Zaken die in de verborgen hoekjes van zijn hart een plek hadden gekregen.
Het waren geen harde lichtstralen, dit licht verwarmde hem diep van binnen.
Mattheüs wilde in dit licht verder leven, veel later hoorde hij dat Jezus van Zichzelf zei dat Hij het licht is en als je Hem volgt je nooit meer in duisternis hoeft te leven.
Mattheüs voelde dit wel maar wist er op dat moment geen woorden voor te vinden.
Volkomen Nieuw…Hij wist één ding zeker…Alles is nieuw geworden nu ik Jezus heb ontmoet!
Zijn hele leven veranderde, transformeerde volkomen.
Er kwam eindelijk vrede in zijn hart en een rust waarnaar hij altijd gezocht had.
Mattheüs nam een paar flinke besluiten die het gevolg waren van zijn beslissing om Jezus te gaan volgen.
Hij stopte met zijn baan en gaf zijn corrupte manier van inkomsten binnenhalen op.

Het diner…

Mattheüs wilde Jezus voorstellen aan iedereen die hij kende en het eerste wat hij deed was een groot diner organiseren in zijn huis.
Hij nodigde Jezus hiervoor uit en ook al zijn eigen vrienden en bekenden.
Dat waren over het algemeen mensen van laag allooi, het uitschot van de maatschappij.
Dat waren de mensen die net als hij als verstotenen werden gezien.
De religieuze leiders van het volk, mensen die Jezus het liefst zagen stoppen, begrepen niet dat Jezus Zich zo inliet met dit soort mensen, het uitschot in hun ogen.
En al helemaal niet dat Jezus met hen aan tafel ging zitten!

Jezus voor iedereen!…

Jezus leerde de mensen hierdoor een duidelijke les.
Doordat Hij met iedereen wilde omgaan liet Hij ook zien dat Hij er voor iedereen wilde zijn.
Jezus sprak tegen de mensen die zo verontwaardigd waren over zijn contact met Mattheüs en zijn vrienden deze woorden: ”Ik ben naar de aarde gekomen om slechte mensen bij God terug te brengen en niet om Mij bezig te houden met mensen die het zo goed met zichzelf hebben getroffen”
Je kunt dit verhaal lezen in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 9

Het team…

Mattheüs wordt als 7e man in het team van Jezus geroepen om Hem te volgen.
De anderen accepteerde Mattheüs meteen en ze trokken ruim 3 jaar met elkaar op.
In het Evangelie van Mattheüs kun je lezen wat er in die tijd gebeurd.

De Opdracht…

Daarna krijgen de discipelen de opdracht van Jezus om de wereld in te trekken en iedereen van Hem te vertellen en de mensen op te roepen tot God te komen.
Mattheüs heeft deze woorden serieus genomen en heeft gewerkt in Ethiopië, Iran (toen Perzië) en Macedonië. Hij schreef zijn evangelie circa het jaar 60 of 70 na Christus in het Aramees.

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl